Septiky

Naše septiky jsou plastové jímky s odtokem, které mají tři komory, v nichž se přečišťují odpadní vody. První komora slouží k tomu, aby se zde usadily těžké a obtížně rozložitelné části. Stěny dalších komor jsou posety bakteriemi, které takříkajíc požírají biologický odpad. Aby byl rozklad biologického odpadu co nejúčinnější, je vhodné přidávat do těchto prostor přípravky, které obsahují různé směsi biologických kultur,
Septiky je možné také doplnit nornými stěnami, a tak zvětšit plochu, na které se bakterie usídlí. Pak už stačí vyvézt jedenkrát až dvakrát do roka ze všech komor kal. Aby se bakterie mohly množit a zneškodňovat dále kvalitně biologický odpad, ponechá se vždy část usazeného kalu nevyvezená.

Jak na odpadní vody

Naše septiky jsou zařízení, která mají až devadesáti procentní účinnost.


Published by:  
Posted in Nezařazené