Problémy s alkoholem zasahují do všech oblastí života

Závislost na alkoholu je nemoc, která postupně pronikne do všech oblastní lidského života. Ať je původ návyku kdekoliv, postupně se jeho destruktivní vliv rozšíří do profesního i osobního života. Znaky tohoto onemocnění jsou především zvyšující se míra konzumace, neschopnost si poručit, bažení po návykové látce i naprosto nevhodné množství a příležitosti při jejím užívání. Nemocný si často je vědom nevhodnosti svého chování, nedokáže si však již pomoci. V takové chvíli je nejlepší obrátit se pro pomoc k odborníkům.

Získejte zpět ztracenou sebekontrolu

Toto onemocnění může propuknout u kohokoliv. Spouštěcích faktorů je mnoho, mohou jimi být i přílišný stres v zaměstnání nebo v soukromí, kdy pití funguje jako stresový ventil, ale i časté pracovní večeře zakončované skleničkou v baru, nebo víkendové nárazové pití v souvislosti se zábavou. Rozvinuté onemocnění dostane pod kontrolu jedině odborná léčba a důsledná abstinence. Naše nestátní psychologické zařízení poskytuje ambulantní léčebnou terapii, stejně jako pobytové odvykací programy, na nichž můžeme pracovat na zvládnutí problému tou správnou cestou.


Published by:  
Posted in Nezařazené