Vinařství Volařík, Mikulov

Léta poválečná

 

Vinařství Volařík MikulovPan Leopold Volařík se ocitl v Dolních Dunajovicích krátce po konci 2. světové války v rámci osídlovacího procesu pohraničních oblastí tehdejšího Československa po odsunutých obyvatelích německé národnosti. Záhy se seznámil s rodinou Schultzovou, německými starousedlíky, kteří zůstávali v naději, že budou moci na rodné půdě žít a hospodařit dál.

Společnými silami začali obhospodařovat přidělené vinohrady a polnosti a Volaříkovi tak získali první cenné zkušenosti v pěstování vína od mistrů ve svém oboru.

Bohužel i rodinu Schultzovu stihl stejný osud, jako ostatní obyvatele
německého původu a museli Dolní Dunajovice opustit.
 

Léta socialistického hospodaření

 

Stejně tak i rodina Leopolda Volaříka podlehla tomuto nevyhnutelnému politickému tlaku zvenčí a byla přinucena odevzdat všechen živý i neživý majetek a pozemky do státních statků. Ponechat si směli pouhých 10 arů pro soukromou potřebu.

Diktatura maximální produkce napáchala na vinicích za 40 let vlády Komunistické strany mnoho škody. Při vysazování vinné révy nebyly respektovány jemné rozdíly mezi odrůdami a jejich specifické požadavky, často se víno pěstovalo na nevhodných zahradách, jen aby se zaručila dostatečná kvantita.
 Vinařství Volařík

Od revoluce po současnost

 

Příležitosti získat zpět své dávno ztracené pozemky po roce 1989 se Volaříkovi chopili a navázali tak na rodinnou tradici vinařství a vinohradnictví rozšířením výměry svých vinohradů.

Další mladé vinice byly založeny roku 2001 a poslední v roce 2008. Postupně byly dokupovány vinice starší a zároveň obnovovány již neproduktivní vinohrady.
 

Vinotéka Labyrint e-shop

Seznam vinařství